tittle el veu el usuari com a títol de la pestaña del navegador, els links cap a css és el estil on estan els colors, els marges, els tipus de lletra, els menús etc. Nosaltres també afegirem un link cap a la biblioteca javascript mathjax.js que permet escriure fórmules matemàtiques. Un altre link serà cap a una altre javascript diferent creat per nosaltres per què l'usuari pugui introduir dades i es facin càlculs matemàtics.

Benvinguts a la web de Alejandro!

Sóc Alejandro Franco alumne del ies Pompeu Fabra.

Here's how you can make bold and italic text.

En aquesta web els usuaris podràn introduir dades en problemes de mecànica i aquesta web reoldrà pas a pas el problema amb les dades donades. Utilitzant javascript i mathjax.js

A continuació podràs veure un codi font en HTML d'un problema de mecànica així com la visualització que tindrà l'ususari

Here's how to make a list:

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!